Ingekaderd Nederland

Een studie naar Nederlandse watersystemen die onze waterveiligheid waarborgen heeft geleid tot deze beeldenreeks. De beelden weerspiegelen een dubbele betekenis. Ze weerspiegelen schoonheid maar ook het ecologisch verval en de beperkte houdbaarheid van afgesloten deltasystemen.

De omlijsting bestaat uit een combinatie van hout en onbewerkt staal. Na verloop van tijd zal het hout het staal aantasten wat corrosie veroorzaakt en de lijst een levend karakter geeft. Een verwijzing naar het menselijk ingrijpen in het kaderen van fragiele ecosystemen.

Scroll To Top